Maternity Allowance

Wypłata zasiłku

Zasiłek Maternity Allowance wpływa co dwa lub co cztery tygodnie bezpośrednio na Twoje konto w banku lub towarzystwie budowlanym. Możesz zacząć pobierać zasiłek nie wcześniej niż na 11 tygodni przed wyznaczonym terminem porodu, lecz nie później niż w pierwszym dniu po urodzeniu dziecka.

Wszelkie zasiłki, benefity i emerytury są wpłacane bezpośrednio na konto. Jest to najbezpieczniejsza, najwygodniejsza i najskuteczniejsza metoda płatności.

Sposób wypłaty benefitów i emerytur – How benefits and pensions are paid


Wpływ na inne benefity i dodatki

Zasiłek Maternity Allowance nie wpływa na wysokość dodatków do dochodów (tax credits) i zasiłku dla osób niepełnosprawnych (Disability Living Allowance). Jeśli jednak pobierasz którekolwiek z poniższych zasiłków, mogą one ulec obniżeniu lub ich wypłata może zostać wstrzymana, na okres otrzymywania zasiłku Maternity Allowance:
• zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy (Employment and Support Allowance)
• zasiłek dla opiekunów (Carer’s Allowance)
• benefity wypłacane po śmierci bliskiej osoby (Bereavement Benefits)
• zasiłek dla osób o niskich przychodach (Income Support)
• zasiłek dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance) zostanie wstrzymany

Zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy – Employment and Support Allowance. Zasiłek dla opiekunów – Carer’s Allowance


Jak się ubiegać?

Możesz wystąpić o przyznanie zasiłku Maternity Allowance po 26 tygodniu ciąży. Możesz otrzymać formularz wniosku (MA1), kontaktując się z Jobcentre Plus pod numerem 0800 055 6688 (od 8:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku) lub pobierając go ze strony DWP (Departament ds. Pracy i Emerytur). Jeśli nie przysługuje Ci ustawowy zasiłek macierzyński od żadnego z Twoich pracodawców, każdy z nich musi wręczyć Ci formularz SMP1, który musisz przesłać wraz z wnioskiem MA1. Musisz także załączyć dokument poświadczający przewidywaną datę narodzin dziecka. Znajduje się ona zazwyczaj na zaświadczeniu macierzyńskim (maternity certificate – formularz MATB1), który otrzymasz od lekarza lub położnej nie wcześniej niż na 20 tygodni przed wyznaczoną datą porodu. Będziesz także musiała udokumentować wysokość swoich dochodów. Prześlij oryginalne odcinki wypłaty (payslips), które zostaną Ci odesłane. Jeśli jesteś samozatrudniona, prześlij swój certyfikat Small Earnings Exception lub, jeśli płacisz składki na ubezpieczenie 2 klasy, HM Revenue & Customs potwierdzi, że nie zalegasz z opłatami. Więcej informacji uzyskasz, kontaktując się z Jobcentre Plus.

Pobierz formularz wniosku o zasiłek dla matek (MA1) – Download claim form: Maternity Allowance MA1 (PDF, 259K). Pobierz formularz wniosku o zasiłek dla matek (MA1): wersja interaktywna – Download claim form: Maternity Allowance MA1 (interactive) (PDF, 1,1K). Skontaktuj się z Jobcentre Plus – Contact Jobcentre Plus


Jeśli Twoja sytuacja się zmieni

Musisz koniecznie poinformować Jobcentre Plus, jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie. Jeśli wykonasz pracę dla jakiegoś pracodawcy lub w ramach samozatrudnienia w okresie pobierania zasiłku MA, możesz pracować przez okres do 10 dni, nie tracąc nic z pobieranego zasiłku. Jeśli pracujesz przez okres powyżej dziesięciu dni, stracisz zasiłek, przysługujący Ci za wszystkie dni przepracowane po 10-tym dniu. Musisz poinformować Jobcentre Plus o wszelkiej pracy wykonanej w trakcie pobierania zasiłku MA.

Zmiany, które nie wpłyną na wypłacany zasiłek, obejmują:
• trafienie do szpitala
• trafienie do domu opieki lub domu spokojnej starości
• podjęcie pracy na zasadach wolontariatu


Od 6 kwietnia nowy rok podatkowy – Rozlicz i odzyskaj swoj podatek!

Możesz poinformować Jobcentre Plus o zmianach, dzwoniąc na numer 0845 608 8610. Połączenie tekstowe jest możliwe pod numerem: 0845 608 8553. Numery są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Zmiana sytuacji: poinformuj HM Revenue & Customs – Change of circumstances: letting HM Revenue & Customs know

 

Powyższy tekst jest tylko fragmentem. Stanowi ok. 2/3 całości opracowania.
Aby przeczytać całe opracowanie musisz wykupić dostęp do serwisu Premium.

 

Czytaj dalszą część tekstu >>>


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 8.05.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
O więcej informacji na temat konkretnych benefitów zapytaj na naszym Forum
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wszystko o pracy w Wielkiej Brytanii – Praca w UK


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Maternity Allowance”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
DirectgovHMRCVOTETaxpol