Child Tax Credit i Working Tax-artykul

O finansowym wsparciu dla osób zatrudnionych
Awatar użytkownika
mysza_ltn
Posty: 873
Rejestracja: 16 sty 2009, 22:17
Lokalizacja: UK/PL

Child Tax Credit i Working Tax-artykul

Post autor: mysza_ltn » 10 lut 2009, 12:55

Tax Credits wzbudzają wielkie emocje. Głównie wynika to z sum, jakie wpływają na konto tych, którzy złożyli aplikację. Wielu zadaje sobie pytanie, dlaczego ten kraj oferuje tak wielkie wsparcie finansowe dla tak dużej grupy ludzi. Musimy pamiętać, że Wielka Brytania jest krajem bardzo drogim, jeśli nie najdroższym w Europie, dlatego system socjalny został zaprogramowany szczególnie z myślą o tych, którzy w tym drogim kraju żyją i pracują.
Child Tax Credit i Working Tax Credit zostały wprowadzone, aby wesprzeć obywateli żyjących samotnie - czy to w związkach, posiadających dzieci i osiągających relatywnie niskie dochody w przeliczeniu na członka rodziny. Termin Tax Credits może być terminem dość mylącym, gdyż zasiłki te nie są odliczane od należnego podatku przy rozliczeniu podatkowym, jak często wielu naszych klientów sądzi, ale przesyłane są bezpośrednio na konto podatnika, któremu zasiłek został przyznany.

Kto może ubiegać się o Tax Credits?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy rozbić ogólne pojęcie Tax Credits na dwie części składowe: Child Tax Credit i Working Tax Credit.
Child Tax Credit może otrzymać każdy, kto mieszka w Wielkiej Brytanii, posiada podstawowy identyfikacyjny element systemu socjalnego: National Insurance Number oraz posiada potomstwo, za które jest odpowiedzialny.
Working Tax Credit może otrzymać osoba o niskim dochodzie rocznym, pracująca etatowo i.e. employed, lub prowadząca działalność gospodarczą i.e. self-employed. Oprócz wspomnianych wcześniej aspektów osoba ta musi być w wieku równym, bądź przekraczającym 25 lat (jeśli nie ma się na wychowaniu dzieci. Jeśli w związku są dzieci- wtedy granica wiekowa od 16 lat oraz 16 h/tyg pracy i więcej). Tydzień pracy takiej osoby powinien mieć 30 lub więcej godzin.

Dodatkowo Child Tax Credit mogą otrzymać osoby, które osiągnęły wiek 16 lat i opiekują się dzieckiem/dziećmi, wypracowując w ciągu tygodnia minimum godzin. Osoby niepełnosprawne pracujące w tygodniu minimum 16 godzin, mogą ubiegać się o Working Tax Credit już po osiągnięciu wieku 16 lat.
W przypadku osób żyjących samotnie lub w separacji, Tax Credits są naliczane zgodnie z dochodami osiąganymi tylko przez te osoby, podczas gdy w przypadku małżeństw lub związków żyjących w konkubinacie, Tax Credits naliczane są w opraciu o sumę dochodów obydwu partnerów, czy to związku małżeńskim, czy konkubinacie.

Co jest podstawą do naliczania Tax Credits?
Tax Credits naliczane są w oparciu o dane o dochodach z ostatniego roku podatkowego, poprzedzającego moment złożenia aplikacji. Innymi słowy, jeśli ktoś złoży aplikację po 06 kwietnia 2006, należność zasiłku zostane naliczona w oparciu o dane o dochodach z roku podatkowego 2005/06. Jeśli suma dochodu w następujących latach podatkowych po roku, w którym złożono aplikację, nie podwyższy się o mniej niż Ł2500, podstawą do przyznania zasiłku jest wciaż suma osiągniętych dochodów w roku złożenia aplikacji. Jeśli w którymś z kolejnych lat nastąpi znaczne podwyższenie dochodu, Tax Credits nie ulegają obniżeniu jeszcze w tym samym roku, ale suma zostaje obniżona w następnym roku podatkowym. Innymi słowy przyjmijmy, że mamy rok podatkowy 2005/06. Jeśli w roku podatkowym 2004/05 dochód wyniósł Ł12000, to w 2005/06 w celu naliczenia Tax Credits nikt nie będzie pytał o szacunkowe dochody z roku bieżącego, ale trzeba będzie podać dane z roku poprzedniego 2004/05 tzn. Ł12000.
Gdy roczny dochód w danym (bieżącym) roku np. wzrasta o więcej niż Ł2500 w porównaniu z rokiem porzednim, Tax Credits naliczane są na podstawie dochodu roku bieżącego, a wpływ na zmianę sumy zasiłku ma jedynie ta część podwyższonego dochodu, która wykracza poza Ł2500.

W związku z faktem, iż wysokość Tax Credits jest bezpośrednio uzależniona od wysokości rocznych dochodów, osoby, którym je przyznano mają obowiązek informowania HMRC (brytyjskiego urzędu skarbowego) o zmianie w wysokości rocznych dochodów. Informacja taka może być przekazana w dwojaki sposób:
1. Bezpośrednio po zmianie uzyskiwanych dochodów. W przypadku podwyższonej sumy dochodów rocznych Tax Credits zostaną automatycznie obniżone; w przypadku obniżonej - podwyższone. Dzieki bezpośrednio przekazanej informacji o podwyższeniu dochodów unikniemy niemiłej sytuacji - konieczności zwrotu przez pobierającego zasiłek nadpłaconej sumy zasiłku.
2. Informacja może być również przekazana na końcu roku podatkowego, co ogranicza całą procedurę do jednej transakcji - jeśli urząd dopłaca, jest to bardzo miłe, jeśli jednak urząd żąda zwrotu nadpłaconych pieniędzy, może należałoby skorzystać z pierwszego sposobu.Osoby, które w Wielkiej Brytanii posiadają własne mieszkanie czy ewentualny kapitał w formie oszczędności, muszą pamiętać, iż elementy te nie mają wpływu na wysokość Tax Credits. Jednakże już same zyski czerpane z tego kapitału, czy to z oszczędności (procent), czy z wynajmu mieszkania mogą zmienić obraz finansowy rodziny, dlatego muszą być zadeklarowane razem z dochodem z zatrudnienia, czy samozatrudnienia. Dochody z wynajmu nieruchomości, procent z oszczędności nie są brane pod uwagę tylko w przypadku, gdy nie przekraczają rocznie sumy Ł300 na rodzinę.
Pytania zadajemy na forum- nie odpowiadam na PW!
Awatar użytkownika
mysza_ltn
Posty: 873
Rejestracja: 16 sty 2009, 22:17
Lokalizacja: UK/PL

Child Tax Credit -artykul

Post autor: mysza_ltn » 10 lut 2009, 13:01

Child Tax Credit przyznawany jest rodzicom i osobom, które sprawują opiekę i są odpowiedzialne za co najmniej jedno dziecko, to dziecko zaś zwykle mieszka z osobą ubiegającą się o powyższe dofinansowanie. Dziecko nie może przekroczyć 16. roku życia (wyjątkiem jest przekroczenie tego wieku o kilka miesięcy – tylko do 1 września następującego po 16-tych urodzinach). Jeżeli dziecko nadal się uczy lub studiuje w pełnym wymiarze godzin, wówczas Child Tax Credit może być wypłacany do 19. roku życia.

Kto może się ubiegać o Child Tax Credit?

O Child Tax Credit może się ubiegać osoba, która ukończyła 16 lat i która mieszka w Wielkiej Brytanii i oczywiście spełnia powyższy warunek, czyli ma dziecko lub dzieci.

Za osoby, która mieszkają w Wielkiej Brytanii, uznaje się tych, którzy traktują Anglię jako swój ,,główny dom” i w którym mieści się ośrodek ich interesów życiowych. Można oczywiście wyjeżdżać z Anglii na urlop lub wypoczynek oraz w celach biznesowych. Polacy jako członkowie Unii Europejskiej kwalifikują się do tego zasiłku pod warunkiem, że tutaj legalnie pracują. Od momentu wstąpienia Polski do Unii pod legalnością zatrudnienia rozumiemy prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub pracę na etacie. Ta ostatnia musi być poparta rejestracją w systemie Workers Registration Scheme (tzw. WRS), czyli zezwolenie na pracę musi być uzyskane przez Home Office.

W przypadku osób będących w związkach małżeńskich lub w związkach partnerskich musi być złożona wspólna aplikacja - chociażby z tego powodu, że wysokość zasiłku jest uzależniona od dochodu rocznego na rodzinę. Zarobki obydwojga rodziców (partnerów) muszą więc być wzięte pod uwagę. Wspólne zarobki nie mogą jednak przekroczyć £58 000 rocznie lub
£66 000 - jeśli dziecko ma nie więcej niż 1 rok.

Z czego składa się Child Tax Credit?

Child Tax Credit składa się z kilku elementów:
- family element – jest to podstawowy element dla osób ubiegających się o powyższy zasiłek. Może do tego dojść jeszcze tzw. baby element, w przypadku, kiedy wiek dziecka nie przekracza roku
- child element – jest to dodatek przyznawany osobno na każde dziecko, które się wychowuje
- disability element – jest to dodatek na każde dziecko niepełnosprawne
- severe disability element – jest to dodatek przyznawany na dziecko z wysokim stopniem upośledzenia

Jakie dokumenty są wymagane podczas ubiegania sie o zasiłek Child Tax Credit?

Punktem wyjściowym jest tutaj National Insurance Number (Numer Identyfikacji Podatkowej) oraz ewidencja zarobków za poprzedni rok podatkowy, czyli P60/P45 w przypadku osób pracujących na etacie, bądź rozliczenie podatkowe w przypadku osób samozatrudnionych. Zarobki można też podać w przybliżeniu na podstawie pay-slip’ów bądź rachunków (invoice’ów, faktur) za wykonane usługi. Ponieważ pieniądze są wypłacane tylko i wyłącznie na konto bankowe tygodniowo lub miesięcznie, konieczne jest zatem posiadanie konta bankowego.

Wyżej wymieniona lista niezbędnych dokumentów może ulec rozszerzeniu na wyraźne żądanie Tax Credit Office (jest to jednostka Urzędu Podatkowego, zajmująca się przyznawaniem zasiłków tax credit). Następuje to zwykle już w trakcie rozpatrywania konkretnego wniosku i w przypadku wątpliwości osoby zajmującej się sprawą o zasadności złożonej aplikacji. Wówczas wymagane dokumenty są wyraźnie wymienione w liście wystosowanym przez Urząd Podatkowy do osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Mogą to być akty urodzenia dzieci, paszporty, ostatnie pay-slip’y, wyciągi z konta bankowego itp.

Czy można dostać Child Tax Credit wstecz?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Nie można uzyskać zasiłku na kilka lat wstecz, maksymalnie 3 miesiące wstecz od daty złożenia wniosku.

Warto pamiętać!

Warto pamiętać, że Child Tax Credit jest przyznawany na podstawie zarobków za poprzedni rok podatkowy, ale na obecny rok podatkowy. Kwota przyznana i otrzymana jest więc weryfikowana z kwotą należną na podstawie dochodów za obecny rok podatkowy. Może więc ona ulec poważnemu zmniejszeniu lub też zwiększeniu, jeżeli dochód na rodzinę zmniejszył się w stosunku do poprzedniego roku podatkowego. Jak widać, wyżej opisany zasiłek został trafnie nazwany kredytem. Warto podawać faktyczne kwoty zarobków, a nie celowo je pomniejszać, aby uzyskać jak największe kwoty dofinansowania. Tak czy inaczej - wszystko zostanie zweryfikowane poprzez Urząd Podatkowy. Lepiej jest zatem dostawać to, co nam się słusznie należy niż spłacać długi (czy też kary) wobec Urzędu Podatkowego.

zaczerpniete z: http://www.cooltura.co.uk/index.php?id=1188296556
Pytania zadajemy na forum- nie odpowiadam na PW!
Awatar użytkownika
mysza_ltn
Posty: 873
Rejestracja: 16 sty 2009, 22:17
Lokalizacja: UK/PL

Working Tax-artykul

Post autor: mysza_ltn » 10 lut 2009, 13:04

O ten benefit mogą się starać osoby samotne (ang.single), jak i osoby mieszkające z partnerem lub w związku małżeńskim i pracujące na terenie Wielkiej Brytanii, wykazujące niskie dochody. Jeśli partner przebywa poza granicami UK, nadal można starać się o WTC, występując w roli osoby samotnej.

Wysokość tego dofinansowania jest uzależniona od wysokości zarobków (tak, jak w przypadku Child Tax Credit).

Kto może starać się o Working Tax Credit?

lOsoby samotne: single

*Osoby samotne, nie mające pod swoją opieką dzieci, mogą starać się o WTC, jeśli mają ukończone 25 lat, pracują co najmniej 30 godzin tygodniowo i ich dochód roczny nie przekracza £11.450 brutto. Zasady są inne w przypadku, kiedy osoba ma pod swoją opieką dziecko. Wówczas może już otrzymać dofinansowanie, gdy ma skończone 16 lat oraz pracuje więcej niż 16 godzin tygodniowo.
*Małżeństwa i osoby mieszkajace z partnerem: couples
Jedna z osób musi mieć skończone 25 lat i pracować nie mniej niż 30 godzin tygodniowo, a łączny dochód roczny na rodzinę nie może przekraczać £15.900 brutto.

Jeśli mamy pod opieką dziecko, możemy starać się o dofinansowanie, jeśli mamy ukończone 16 lat i pracujemy 16 godzin tygodniowo.

W przypadku związków partnerskich aplikacja musi być złożona wspólnie.

Jakie dokumenty są wymagane do Working Tax Credit?

Przede wszystkim musimy posiadać National Insurance Number (numer identyfikacji podatkowej). Jeśli staramy się o WTC z partnerem, od niego również wymagany jest ten numer, nawet jeśli nie pracuje. Do poprawnego naliczenia benefitu potrzebna będzie ewidencja zarobków: w przypadku osób zatrudnionych na etacie będzie to P60 lub P45, jeśli pracujemy niepełny rok podatkowy, będą potrzebne również pay slipy; w przypadku osób samozatrudnionych – tzw. self- employed, będzie to roczne rozliczenie Tax Return lub invoice’y (rachunki, faktury) za wykonaną pracę. Osoby pracujące na etacie muszą posiadać rejestrację pracowniczą WRS w Home Office. Należy także posiadać konto bankowe, na które będą przelewane pieniądze z Tax Credit.

Elementy Working Tax Credit

Element jest to czynnik wpływający na wysokość przyznawanego zasiłku.

Wyróżnia się 8 takich elementów:

*Basic element - podstawowy element przyznawany dla każdego, kto spełnia powyższe warunki
*Lone parent element - element dla somotnych rodziców
*Couples element - element dla osób mieszkających w związku partnerskim lub w związku małżeńskim
*30 hour element - jest to element dla osób pracujących nie mniej niż 30 godzin tygodniowo; małżeństwa opiekujące się dziećmi mogą starać się o ten element, jeśli pracują 30 godzin lub więcej i żaden z partnerów nie pracuje mniej niż 16 godzin tygodniowo
*Disability element - jest on przyznawany dla wszystkich osób niepełnosprawnych
*Severe disability element - przyznawany dla osób o wysokim stopniu niepełnosprawności
*50 plus element- element przyznawany dla osób powyżej 50. roku życia
*Child care element - jest to element dla osób korzystających z licencjonowanej opiekunki dla dziecka, maksymalne dofinansowanie może nawet wynosić do 80 procent kosztów tygodniowych związanych z opieką nad dziekiem


zaczerpinete z: http://www.cooltura.co.uk/index.php?id=1188296557
Pytania zadajemy na forum- nie odpowiadam na PW!
Zablokowany