Child Benefit

Child Benefit to wolny od podatku zasiłek, który możesz pobierać na swoje dziecko. Jest on zazwyczaj wypłacany co cztery tygodnie, ale w wyjątkowych wypadkach możesz otrzymywać go co tydzień. Zasiłek jest przyznawany na każde dziecko z osobna. Wniosek może złożyć każda osoba kwalifikująca się do zasiłku, bez względu na wysokość swoich dochodów czy posiadanych oszczędności.


Od 6 kwietnia nowy rok podatkowy – Rozlicz i odzyskaj swoj podatek!


Dla kogo zasiłek?

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za wychowanie dziecka, możesz pobierać na nie zasiłek Child Benefit – nawet jeśli nie jesteś jego rodzicem.
Zasiłek możesz otrzymać nawet na dziecko, które nie mieszka z Tobą, pod warunkiem, że:
• łożysz na jego utrzymanie
• kwota, którą łożysz, jest przynajmniej równa kwocie zasiłku
• osoba, z którą dziecko mieszka, nie pobiera na nie zasiłku

W przypadku, gdy wniosek o przyznanie zasiłku na to samo dziecko zostanie złożony przez dwie osoby, otrzymać go może tylko jedna z nich.
Child Benefit zazwyczaj przestanie być wypłacany z chwilą ukończenia przez dziecko 16. roku życia, chyba, że kontynuuje ono edukację w zakresie kwalifikującym je do dalszej wypłaty zasiłku. Przykładowo, studia wyższe nie zaliczają się do tej kategorii.

1) Ogólne kryteria przyznania zasiłku

Zasiłek Child Benefit może być wypłacany, jeśli Twoje dziecko:
• nie ukończyło jeszcze 16 roku życia
• jest między 16 a 20 rokiem życia i kontynuuje edukację, w jednej z określonych form kwalifikujących się do przyznania zasiłku
• jest przed 18 rokiem życia i niedawno zakończyło edukację lub szkolenie zawodowe – w takim wypadku musi ono jednak dokonać rejestracji w celu podjęcia pracy, edukacji lub szkolenia w biurze karier, Connexions, ministerstwie obrony narodowej lub podobnej instytucji

Zasiłek na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat i zakończyło edukację lub szkolenie zawodowe – Child Benefit for under 18s who leave education or training. Zasiłek na dziecko, które ukończyło 16 lat – Child Benefit once your child is 16 or over. Dowiedz się, przy jakich formach edukacji wypłata zasiłku na dziecko nie zostanie wstrzymana – Find out what types of education or training count for Child Benefit. Sprawdź, czy przysługuje Ci zasiłek na dziecko – Find out if you qualify for Child Benefit


Ile możesz otrzymać?

Istnieją dwie stawki zasiłku Child Benefit, przy czym wyższa kwota przysługuje na najstarsze (lub jedyne) dziecko. Zasiłek na najstarsze dziecko wynosi £20.30 tygodniowo, podczas gdy na każde następne dziecko możesz otrzymać £13.40 tygodniowo.
Od 6 kwietnia 2011 kwota zasiłku nie zmieni się przez kolejne 3 lata.

1) Co się stanie w przypadku połączenia dwóch rodzin

Wyższa stawka zasiłku może być przyznana wyłącznie na jedno dziecko. W przypadku połączenia rodzin, wyższy zasiłek zostanie przyznany na najstarsze spośród wszystkich dzieci. W przypadku, gdy zasiłek przysługuje Ci także na inne dzieci, na każde z nich otrzymasz zasiłek w niższej kwocie.

2) Co się stanie w przypadku rozpadu rodziny

W przypadku rozpadu rodziny, otrzymasz zasiłek według wyższej stawki na najstarsze spośród dzieci, na które przysługuje Ci zasiłek. Załóżmy, że masz dwoje dzieci, przy czym jedno z nich zostaje pod Twoją opieką, podczas gdy drugie zamieszkało z Twoim byłym partnerem. W takim wypadku otrzymasz wyższą stawkę zasiłku na dziecko, które mieszka z Tobą. Jeśli Twój partner/partnerka zdecyduje się wystąpić o przyznanie zasiłku na drugie dziecko, otrzyma on/-a także zasiłek w wyższej kwocie. Jednakże w momencie, gdy zdecydujecie się obydwoje wystąpić o przyznanie zasiłku na to samo dziecko, zostanie on przyznany tylko jednemu z Was.

3) Jeśli otrzymałeś nieprawidłową kwotę

Jeśli uważasz, że wypłacona Ci kwota zasiłku jest nieprawidłowa (zbyt wysoka lub zbyt niska), musisz niezwłocznie poinformować o tym Child Benefit Office. Możesz zrobić to przez Internet, korzystając z poniższego linku. Możesz także skontaktować się z biurem telefonicznie, pod numerem Child Benefit Helpline.
Child Benefit Office może udzielić Ci odpowiedzi w specjalnej formie, np. alfabetem Braille’a, w formie nagrania audio lub większą czcionką.

4) Jeśli wypłacono Ci zbyt niską kwotę

Jeśli Child Benefit Office wypłacił Ci zbyt niski zasiłek, zaległa należność zostanie dodana do następnej wpłaty, o czym zostaniesz uprzednio poinformowany.

5) Jeśli wypłacono Ci zbyt wysoką kwotę

Jeżeli z jakiegoś powodu otrzymałeś zbyt wysoką kwotę zasiłku (np. nie poinformowałeś biura ds. zasiłku Child Benefit o zmianie sytuacji), możesz zostać poproszony o zwrot nadpłaconej kwoty.

Sprawdź, czy przysługuje Ci zasiłek na dziecko – Check if you qualify for Child Benefit. Jak wystąpić o przyznanie zasiłku na dziecko – How to claim Child Benefit. Więcej niż jeden wniosek o przyznanie zasiłku na to samo dziecko – More than one claim for Child Benefit for the same child. Prześlij zapytanie dotyczące zasiłku na dziecko – Send in your Child Benefit query online. Dane kontaktowe infolinii ds. zasiłku na dziecko – Contact details for the Child Benefit Helpline. Dowiedz się więcej o nadpłatach zasiłku na dziecko – Find out about Child Benefit overpayments


Jak wypłacany jest zasiłek?

Zasiłek Child Benefit może wpływać na każde konto w banku, towarzystwie budowlanym lub specjalne konto oszczędnościowo-inwestycyjne (National Savings & Investments), które akceptuje wpłaty bezpośrednie (Direct Payment). Zazwyczaj jest on wypłacany co cztery tygodnie, ale możesz otrzymywać go co tydzień, jeśli pobierasz zasiłek dochodowy (Income Support), zależny od dochodów zasiłek dla bezrobotnych (income-based Jobseekers Allowance), zależny od dochodów zasiłek dla osób niepełnosprawnych (income-related Employment and Support Allowance), dodatki emerytalne (Pension Credit) lub jeśli jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko.


Jak się ubiegać?

Jedynym sposobem wstąpienia o zasiłek na dziecko (Child Benefit) jest wypełnienie wniosku i wysłanie go do Child Benefit Office wraz z aktem urodzenia lub zaświadczeniem o adopcji dziecka. Nie możesz ubiegać się telefonicznie ani przez Internet.

1) Skąd wziąć wniosek?

Wniosek o przyznanie zasiłku na dziecko można zdobyć na dwa różne sposoby:
• znajdziesz go w pakiecie „Bounty Pack”, który jest wydawany świeżo upieczonym matkom w szpitalu
• możesz wypełnić wniosek na komputerze, ale w dalszym ciągu musisz przesłać go do Child Benefit Office

Możesz także wydrukować formularz w wersji walijskiej, a następnie wypełnić go odręcznie. W razie problemów z wypełnianiem wniosku w wersji elektronicznej skontaktuj się z infolinią ds. zasiłku na dziecko (Child Benefit Helpline). Jeśli nie uda Ci się zdobyć wniosku, możesz także poprosić o jego przesłanie, dzwoniąc na Child Benefit Helpline. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, zapoznaj się z załączonymi do niego uwagami.

2) Kiedy złożyć wniosek?

Zasiłek na dziecko może zostać wypłacony do trzech miesięcy wstecz od chwili otrzymania przez Child Benefit Office wypełnionego wniosku. Dlatego też, aby należny Ci zasiłek nie przepadł, nie zwlekaj z wystąpieniem o jego przyznanie.
Powinieneś wystąpić o przyznanie zasiłku niezwłocznie po:
• narodzinach dziecka
• zamieszkaniu z Tobą dziecka, które znajduje się pod Twoją opieką
• zaadoptowaniu dziecka, które mieszka razem z Tobą
• rozpoczęciu pokrywania kosztów opieki nad Twoim dzieckiem, które mieszka z inną osobą, pod warunkiem, że osoba ta nie pobiera na nie zasiłku Child Benefit
W przypadku śmierci dziecka musisz złożyć wniosek o przyznanie zasiłku Child Benefit przed upływem trzech miesięcy od jego śmierci.

3) Kto może wystąpić o przyznanie zasiłku?

O zasiłek na dziecko może ubiegać się każdy, kto wychowuje dziecko. Najczęściej, choć nie zawsze, będzie to matka dziecka.

4) Niezbędne dokumenty

Przy składaniu wniosku potrzebny Ci będzie jeden z następujących dokumentów:
• akt urodzenia dziecka
• akt urodzenia dziecka wydawany przy adopcji
• zaświadczenie o adoptowaniu dziecka


Od 6 kwietnia nowy rok podatkowy – Rozlicz i odzyskaj swoj podatek!

Potrzebny będzie dokument w wersji oryginalnej.
W przypadku, gdy nie masz niezbędnych dokumentów, prześlij sam wniosek. Child Benefit Office zwróci się do Ciebie z prośbą o dosłanie dodatkowych dokumentów w późniejszym terminie.
W przypadku dzieci, na które wypłacany już był (Tobie lub innej osobie) zasiłek na dziecko, nie będziesz musiał przesyłać dodatkowych dokumentów.

5) Gdzie należy przesłać wniosek?

Po wypełnieniu wniosku o zasiłek, prześlij go razem z wymaganymi dokumentami na adres:
Child Benefit Office (Washington)
Freepost
NEA 10463
PO Box 133
Washington
NE38 7BR

Pobierz formularz wniosku o zasiłek na dziecko do wypełnienia na komputerze i wydrukowania – Get a Child Benefit claim form to fill in on screen and print out (PDF, 714K). Pobierz walijską wersję wniosku o zasiłek na dziecko do druku – Get a blank Welsh Child Benefit claim form to print out (PDF, 68K) Urząd ds. zasiłku na dziecko – Child Benefit Office. Informacje o zasiłku na dziecko, które zmarło – More about Child Benefit if your child dies. Zasiłek na dziecko a potwierdzenie urodzenia i adopcji – Child Benefit and birth and adoption certificates


Gdy dziecko nie mieszka z Tobą

Jeśli Twoje dziecko zamieszka z inną osobą, możesz w dalszym ciągu pobierać na nie zasiłek przez kolejne osiem tygodni. Okres ten może zostać wydłużony, jeżeli w dalszym ciągu pokrywasz część kosztów utrzymania dziecka.

1) Pierwsze osiem tygodni po wyprowadzce

Jeśli Twoje dziecko wyprowadzi się aby zamieszkać ze znajomym lub krewnym, Child Benefit Office może w dalszym ciągu wypłacać Ci zasiłek Child Benefit przez kolejne 8 tygodni. Okres ten może okazać się krótszy, jeżeli osoba, z którą zamieszkało Twoje dziecko, także wystąpi o zasiłek.

Co się dzieje, gdy dwie osoby złożą wniosek o zasiłek na to samo dziecko – What happens if there is more than one claim for Child Benefit for the same child

2) Po ośmiu tygodniach

Możesz kontynuować pobieranie zasiłku po upływie ośmiu tygodni, jeżeli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
• pokrywasz część kosztów utrzymania i zakwaterowania dziecka
• Twój wkład wynosi przynajmniej tyle, ile pobierany przez Ciebie zasiłek
• osoba, z którą zamieszkało Twoje dziecko nie złożyła w związku z tym wniosku o Child Benefit

3) Rodzaj dopłat brany pod uwagę

Twój wkład nie musi przybierać formy pieniężnej. Pod uwagę brane są także:
• ubrania
• prezenty urodzinowe i gwiazdkowe
• jedzenie
• kieszonkowe

Możesz także dołożyć się do utrzymania dziecka zapewniając mu miejsce zamieszkania. Możesz na przykład:
• przepisać dom na swojego partnera/partnerkę; takie przekazanie może być uznane za cotygodniowe wpłaty w określonej kwocie, jednak wyłącznie po uzgodnieniu z Child Benefit Office
• przekazywać stałą kwotę na pokrycie części kosztów lokum, w którym zamieszkało dziecko

4) Wysokość i częstotliwość wpłat

Twój wkład w utrzymanie dziecka nie może być niższy niż zasiłek Child Benefit, który na nie pobierasz.
Możesz dokładać się do kosztów utrzymania dziecka co tydzień, co miesiąc lub dokonując większej wpłaty na pokrycie dłuższego okresu. Jeśli pominiesz jedną czy dwie płatności w dłuższym okresie czasu, Child Benefit Office może uznać cały ten okres za opłacony.
W przypadku, gdy łożysz na utrzymanie większej liczby dzieci, biuro ds. zasiłku Child Benefit dla celów obliczeniowych rozłoży całkowitą kwotę wpłat równo pomiędzy wszystkie dzieci, chyba że wystąpisz o inne rozwiązanie.

5) Gdy więcej osób dokłada się do utrzymania dziecka

Jeżeli poza Tobą na utrzymanie dziecka łożą także inne osoby (np. Twój partner/partnerka), Child Benefit Office zsumuje wszystkie wpłaty, aby sprawdzić, czy wynoszą one przynajmniej tyle samo, co wypłacany zasiłek na dziecko i żeby móc ustalić, czy w dalszym ciągu możecie ten zasiłek otrzymywać.
Należy pamiętać, że zasiłek na to samo dziecko może być wypłacany w tym samym czasie tylko jednej osobie, dlatego lepiej ustalcie wcześniej, które z Was będzie go pobierać.

6) Alimenty zasądzone lub uzgodnione

Może się zdarzyć, że płacisz alimenty w wyniku nakazu sądowego, własnego zobowiązania lub umowy z byłym partnerem lub partnerką.
Z punktu widzenia Child Benefit Office wpłaty te są uwzględniane jako wkład w utrzymanie dziecka. Jednak w przypadku, gdy umowa lub nakaz sądowy nie wspominają o kosztach utrzymania dziecka, alimenty takie będą uznane jako płatności na rzecz osoby, pod której opieką znajduje się dziecko i w takim wypadku nie będą liczyły się jako dopłaty do jego utrzymania.
Child Benefit Office może potraktować Twoje wpłaty jako dokładanie się do utrzymania dziecka, jeśli łożysz na jego utrzymanie, a zasądzone alimenty wypłacasz osobie, z którą dziecko nie mieszka. Może się tak stać w następujących przypadkach:
• jeśli upewnisz się, że pieniądze są przekazywane są osobie lub instytucji sprawującej opiekę nad dzieckiem
• przekażesz pieniądze bezpośrednio osobie, która zajmuje się dzieckiem

7) Informowanie Child Benefit Office o zaniechaniu wpłat

Masz obowiązek poinformować Child Benefit Office o zaniechaniu wpłat na rzecz dziecka. Możesz to zrobić, korzystając z formularza elektronicznego znajdującego się pod poniższym linkiem lub telefonując na infolinię Child Benefit Helpline.
Child Benefit Office sprawdzi, czy w dalszym ciągu będziesz mógł pobierać zasiłek na dziecko.

 

Powyższy tekst jest tylko fragmentem. Stanowi ok. 2/3 całości opracowania.
Aby przeczytać całe opracowanie musisz wykupić dostęp do serwisu Premium.

 

Czytaj dalszą część tekstu >>>


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 26.04.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
O więcej informacji na temat konkretnych benefitów zapytaj na naszym Forum
Widzisz błąd na stronie? Napisz:
admin@votepartners


Szybkie i duże zwroty podatku z P60 i P45 – Taxpol Ltd

32 komentarzy do “Child Benefit”

 1. 1madlenne pisze:

  Super strona! Chyba wszystkie mozliwe informacje na temat child benefit sa tu zamieszczone. Swietnie, ze jest ktos, kto sie tym zajal! Pozdrawiam

 2. zuska75 pisze:

  witam , zgadzam sie stronka jest super wreszcie mozna jasno i dokladnie dowiedziec sier o wszystkich zasilach jakie nas interesuja dziekuje ludzion ktorzy ta stronke zalozyli

 3. martynas pisze:

  jak długo trzeba czekać na odpowiedz z Child Benefit

  • admin pisze:

   Pytania tego typu proszę zadawać na forum

  • tyska pisze:

   Jesli z pochodzenia jestes anglikiem czas oczekiwaniwania jest krotszy ok 4 tygodni natomiast jesli jestes polakiem mozesz poczekac nawet do 26 tygodni. Taka informacje uzyskalam dzis dzwoniac na helpline.

 4. Marcin pisze:

  Dziękuje
  SUPER STRONKA

 5. Monika85 pisze:

  Faktycznie stronka jest super,wszystko jasno i rzetelnie wytłumaczone.My z mężem już ponad rok czasu czekamy na child benefit i ciekawe jak długo jeszcze bedziemy…:(


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Child Benefit”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
DirectgovHMRCVOTETaxpol